page1_banner

Tin tức

Vừa qua, đoàn kiểm tra số 2 của Trung ương đã có ý kiến ​​phản hồi đối với tổ đảng của Cục Quản lý dược.Li Shulei, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Phó Giám đốc Ủy ban Giám sát Nhà nước, chủ trì cuộc họp phản hồi cho Li Li, bí thư và Phó Cục trưởng Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia, đã tham dự cuộc họp phản hồi cho nhóm lãnh đạo của Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia và đưa ra các yêu cầu kiểm tra và khắc phục.Cuộc họp đã chuyển tải tinh thần bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về thanh tra tới lãnh đạo chính đảng Cục Quản lý dược.Xue Li, trưởng đoàn thanh tra số 2 của trung ương, đại diện đoàn thanh tra trung ương đến với lãnh đạo chính đảng và lãnh đạo Cục quản lý dược.Đoàn đã phản hồi về tình hình kiểm tra.Li Li chủ trì cuộc họp phản hồi cho đội ngũ lãnh đạo và có bài phát biểu về công tác kiểm tra và chấn chỉnh.Cục trưởng Cục Quản lý Dược Nhà nước Jiao Hong đã tham dự cuộc họp.

  Theo thống nhất triển khai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020, Đoàn Kiểm tra số 2 của Trung ương đã tiến hành kiểm tra thường xuyên Đảng đoàn Cục Quản lý dược.Đoàn thanh tra bám sát chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc kỷ nguyên mới, thực hiện đầy đủ chính sách công tác thanh tra, bám sát quan điểm thanh tra chính trị, lấy “hai đảm bảo” làm nhiệm vụ cơ bản, bám sát tổ chức đảng. chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác giám sát chính trị, trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, các nguyên tắc, chính sách, các quyết định, triển khai lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc triển khai chiến lược quản lý toàn diện, chặt chẽ của Đảng, đường lối tổ chức của Đảng. trong thời kỳ mới, thanh tra, chấn chỉnh, v.v., thúc đẩy các cơ quan Trung ương và nhà nước tăng cường xây dựng chính trị, đi đầu thực hiện “Hai giữ vững”, Thực hành “Ba gương mẫu”, xây dựng cơ quan kiểu mẫu, đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị.Đoàn chủ trì công tác Kiểm tra Trung ương nghe báo cáo kết quả công tác của Đoàn kiểm tra và báo cáo tình hình cuộc họp của Thường trực Tổng cục Chính trị.

Xue Li đã chỉ ra trong phản hồi của mình rằng nhóm đảng của Cục Quản lý Dược Nhà nước được dẫn dắt bởi kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Tập Cận Bình.Công tác xây dựng đảng về chính trị của đảng viên từng bước được tăng cường, nhận thức của đảng viên về xây dựng đảng được nâng cao, đội ngũ cán bộ có tiến bộ nhất định.Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi và thúc đẩy phát triển vắc xin đã làm tốt vai trò của mình.Qua kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại, chủ yếu là: việc học tập, triển khai tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới chưa sâu sát, việc triển khai các quyết định, triển khai lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chưa đến nơi đến chốn.Theo “các tiêu chuẩn khắt khe nhất, sự giám sát nghiêm ngặt nhất, hình phạt nghiêm khắc nhất và“ Trách nhiệm giải trình nghiêm trọng ”nhất đòi hỏi việc thực hiện các trách nhiệm quản lý thuốc không được thực hiện, các biện pháp thiết lập hệ thống quản lý vòng đời thuốc là chưa đủ mạnh và tác dụng thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu cải cách đồng bộ và hiệu quả chưa rõ ràng;việc thực hiện Chiến lược quản trị Đảng toàn diện, chặt chẽ chưa đầy đủ, thực hiện “Hai trách nhiệm” chưa đủ mạnh để rút ra bài học kinh nghiệm từ các vụ án tham nhũng và phòng ngừa nguy cơ tham nhũng;công tác lãnh đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ chưa đủ mạnh, còn lỗ hổng trong việc thực hiện hệ thống trách nhiệm xây dựng đảng, quy hoạch tổng thể xây dựng đội ngũ cán bộ chưa đủ, động lực của cán bộ chưa đủ;Các phản hồi kiểm tra trung ương Vấn đề, "không quên ý định ban đầu, ghi nhớ nhiệm vụ" vấn đề xem xét giáo dục chủ đề, hiệu quả của việc chấn chỉnh là không đủ rõ ràng.Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng tiếp nhận những manh mối phản ánh một số cán bộ lãnh đạo đã chuyển giao cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Giám sát Nhà nước, Ban Tổ chức Trung ương xử lý theo quy định của pháp luật.

Xue Li đưa ra bốn đề xuất chấn chỉnh và cải cách: Thứ nhất, quán triệt và thực hiện tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, củng cố “bốn ý thức” , củng cố “bốn tâm sự”, thực hiện “hai tâm sự” để thúc đẩy việc thực hiện các quyết định, triển khai lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác quản lý ma tuý.Tận tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát về thuốc và tăng cường cải cách, đổi mới hệ thống, cơ chế giám sát về thuốc.Nâng cao nhận thức về phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, và cải thiện khả năng của hệ thống quản lý thuốc trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp lớn về sức khỏe cộng đồng.Thứ hai là nghiêm túc thực hiện “hai trách nhiệm” và bám sát chủ đạo là “nghiêm minh” trong một thời gian dài.Loại bỏ triệt để ảnh hưởng xấu của các vụ án tham nhũng, tổng kết bài học một cách toàn diện, sâu sắc, tăng cường chấn chỉnh, đổi mới trách nhiệm giám sát và cơ chế giám sát, thanh tra, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự trong sạch, tích cực. sinh thái chính trị.Thứ ba là thực hiện đầy đủ đường lối tổ chức của Đảng trong thời kỳ mới, tăng cường tự xây dựng đội ngũ lãnh đạo, có biện pháp mạnh mẽ để nâng cao tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh của đảng viên, cán bộ trong khởi nghiệp, phấn đấu xây dựng đội ngũ quản lý thuốc chuyên nghiệp có chất lượng, không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng.Thứ tư là thực hiện trách nhiệm chính trị trong việc chấn chỉnh, đổi mới, kết hợp những vấn đề mới phát hiện của thanh tra với những vấn đề của thanh tra giáo dục theo chủ đề “Không quên chí hướng, luôn ghi nhớ nhiệm vụ”, và những vấn đề của chấn chỉnh bất cập trong đợt kiểm tra vừa qua.Nửa bài báo ”.

Li Shulei nhấn mạnh rằng đảng đoàn Cục Quản lý Dược phẩm Nhà nước phải nâng cao hiệu quả vị thế chính trị của mình, kiên định sử dụng thời đại mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Tập Cận Bình để trang bị trí tuệ, hướng dẫn thực hành và thúc đẩy công việc, nâng cao hơn nữa ý thức nhiệm vụ và trách nhiệm chính trị , và chủ động thích ứng với thời kỳ mới, tình hình mới và hoàn cảnh mới.Yêu cầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức khẩn trương, từ tầm cao của “hai tình huống tổng thể” và hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị, nắm bắt chính xác các quy luật của thời đại mới, hiểu biết sâu sắc về chức năng trách nhiệm của Đảng và Nhà nước giao, nghiêm túc thực hiện sự phối hợp của Trung ương Đảng về công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội, làm tốt công tác “sáu ổn”, thực hiện đầy đủ “sáu đảm”. các nhiệm vụ và các quyết định, triển khai khác, thực hiện đầy đủ yêu cầu đổi mới ngày càng sâu rộng của Trung ương Đảng, đồng thời nghiêm túc củng cố “bốn ý thức” và củng cố “bốn tâm sự”., Nhận thức rằng “hai lần bảo trì” được thực hiện trong việc thực hiện nhiệm vụ và được phản ánh trong công việc cụ thể.Kiên quyết thực hiện trách nhiệm chính và trách nhiệm giám sát việc điều hành đảng nghiêm minh, bám sát chủ đề “nghiêm minh” lâu nay, gây sức ép ở các cấp, tăng cường giám sát, quản lý các đơn vị cấp dưới, thiết lập và nâng cao năng lực giám sát và hạn chế quyền lực. cơ chế, và sự gia tăng của chủ nghĩa hình thức, Cường độ quan liêu đã thúc đẩy sự quản lý toàn diện và chặt chẽ của đảng rơi vào tình trạng cuối cùng và tại chỗ.Thực hiện nghiêm túc đường lối tổ chức của Đảng trong thời kỳ mới, tăng cường có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nâng cao hiệu quả năng lực quản trị, bảo đảm về chính trị và tổ chức cho việc thực hiện các quyết định, triển khai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Li Shulei nêu rõ cần quán triệt và thực hiện tinh thần bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về công tác thanh tra, quán triệt chấn chỉnh và sử dụng kết quả thanh tra từ tầm cao chính trị.Tập thể đảng viên, nhất là các đồng chí chịu trách nhiệm chính phải chịu trách nhiệm chính, tổ chức đội ngũ nghiên cứu kỹ, xây dựng danh mục vấn đề, danh sách công việc, danh sách trách nhiệm, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh nếp sống dân chủ đặc biệt, lồng ghép kiểm tra, chấn chỉnh hàng ngày. làm việc, đi sâu vào cải cách, vào quản trị đảng toàn diện và chặt chẽ, và xây dựng đội ngũ.Cần kết hợp những vấn đề mới phát hiện của thanh tra với những vấn đề thanh tra giáo dục theo chủ đề “Không quên ý hướng ban đầu, luôn ghi nhớ nhiệm vụ” và những vướng mắc của đợt thanh tra, chấn chỉnh vừa qua.Tích hợp cải chính và chấn chỉnh, thiết lập và cải tiến cơ chế chấn chỉnh và cải cách lâu dài, đồng thời thúc đẩy các khía cạnh khác nhau của Cơ quan Quản lý Dược Nhà nước.Phát triển chất lượng cao của tác phẩm.Các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật và các bộ phận tổ chức cần tăng cường giám sát hàng ngày việc kiểm tra, uốn nắn, đưa việc thực hiện uốn nắn vào việc đánh giá toàn diện sự quản lý toàn diện, nghiêm minh của đảng và tập thể lãnh đạo, nghiêm túc quy trách nhiệm nếu để xảy ra uốn nắn, uốn nắn chiếu lệ. .

Ông Li Li cho biết, đợt kiểm tra tập trung là đợt kiểm tra thể chất chính trị và rửa tội đảng cho các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ các cấp của Cục Quản lý dược.Các ý kiến ​​của Đoàn kiểm tra là sát thực, xác đáng và sâu sắc.Nhóm bên FDA chân thành chấp nhận, đối xử nghiêm túc và kiên quyết chấn chỉnh.Trước hết, chúng ta phải kiên quyết thực hiện “hai bảo đảm”, đi sâu nghiên cứu và thực hiện chủ nghĩa xã hội đặc sắc thời đại mới của Tập Cận Bình, nỗ lực hết sức phát huy tinh thần những chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và việc thực hiện Đảng. Ra quyết định và triển khai của Ủy ban Trung ương.Thứ hai, chúng ta phải nhất trí thực hiện việc chấn chỉnh và cải cách các thông tin phản hồi từ Đoàn kiểm tra trung ương, thiết lập và cải tiến cơ chế làm việc dài hạn và nghiên cứu chuyên sâu trong ba tháng để kiểm tra và chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm, thời hạn chặt chẽ và lực lượng gắn kết để làm một công việc tốt trong việc sửa chữa.Thứ ba, chúng ta phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm chính trị của người điều hành đảng, phấn đấu xây dựng một cơ chế lâu dài, thúc đẩy một cơ chế không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng.Thứ tư, phải kiên trì xây dựng lề lối làm việc, kiên định thực hiện tinh thần tám quy định của Trung ương, khuyến khích có hiệu quả đội ngũ cán bộ chịu trách nhiệm.Thứ năm, phải tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, tuân thủ nguyên tắc Đảng quản lý cán bộ, tăng cường đào tạo, trao đổi cán bộ.Thứ sáu, phải thực hiện trung thành trách nhiệm chính trị của công tác giám sát ma tuý, phục vụ toàn diện cho tình hình chung của công tác phòng, chống dịch, đẩy mạnh hiện đại hoá hệ thống giám sát và năng lực giám sát về ma tuý, phấn đấu giành “thắng lợi kép” trong công tác phòng, chống dịch. và giám sát thuốc.

Phó trưởng đoàn và các đồng chí có liên quan Đoàn kiểm tra số 2 của Trung ương, các đồng chí có liên quan thuộc Văn phòng Tổ chủ trì công tác Kiểm tra Trung ương, phòng giám sát, kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, các phòng có liên quan của Ban Tổ chức Trung ương, các Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước trong Cục Quản lý nhà nước về Giám sát thị trường Các đồng chí chuyên trách và các đồng chí lãnh đạo của Cục Quản lý Dược tham dự cuộc họp;các đồng chí kỳ cựu của Cục Quản lý dược đã rút khỏi các vị trí lãnh đạo trong ba năm qua, và các đồng chí có trách nhiệm từ các cục và đơn vị trực thuộc Bắc Kinh đã tham dự cuộc họp.

xv


Thời gian đăng: 19-10-2020